Albanian Zahlen von 1 bis 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0NullZero -
1EinsNjë -
2ZweiDy -
3DreiTre -
4VierKatër -
5FünfPesë -
6SechsGjashtë -
7SiebenShtatë -
8AchtTetë -
9NeunNëntë -
10ZehnDhjetë -
11ElfNjëmbëdhjetë -
12ZwölfDymbëdhjetë -
13DreizehnTrembëdhjetë -
14VierzehnKatërmbëdhjetë -
15FünfzehnPesëmbëdhjetë -
16SechzehnGjashtëmbëdhjetë -
17SiebzehnShtatëmbëdhjetë -
18AchtzehnTetëmbëdhjetë -
19NeunzehnNëntëmbëdhjetë -
20ZwanzigNjëzet -
21EinundzwanzigNjëzet e një -
22ZweiundzwanzigNjëzet e dy -
23DreiundzwanzigNjëzet e tre -
24VierundzwanzigNjëzet e katër -
25FϋnfundzwanzigNjëzet e pese -
26SechsundzwanzigNjëzet e gjashtë -
27SiebenundzwanzigNjëzet e shtatë -
28AchtundzwanzigNjëzet e tetë -
29NeunundzwanzigNjëzet e nëntë -
30DreißigTridhjetë -
31EinunddreißigTridhjetë një -
32ZweiunddreißigTridhjetë e dy -
33DreiunddreißigTridhjetë e tre -
34VierunddreißigTridhjetë e katër -
35FϋnfunddreißigTridhjetë e pesë -
36SechsunddreißigTridhjetë e gjashtë -
37SiebenunddreißigTridhjetë e shtatë -
38AchtunddreißigTridhjetë e tetë -
39NeununddreißigTridhjetë e nëntë -
40VierzigDyzetë -
41EinundvierzigDyzet e një -
42ZweiundvierzigDyzet e dy -
43DreiundvierzigDyzet e tre -
44VierundvierzigDyzet e katër -
45FϋnfundvierzigDyzet e pesë -
46SechsundvierzigDyzet e gjashtë -
47SiebenundvierzigDyzet e shtatë -
48AchtundvierzigDyzet e tetë -
49NeunundvierzigDyzet e nëntë -
50FϋnfzigPesëdhjetë -
51EinundfϋnfzigPesëdhjetë e një -
52ZweiundfϋnfzigPesëdhjetë e dy -
53DreiundfϋnfzigPesëdhjetë e tre -
54VierundfϋnfzigPesëdhjetë e katër -
55FϋnfundfϋnfzigPesëdhjetë e pesë -
56SechsundfϋnfzigPesëdhjetë e gjashtë -
57SiebenundfϋnfzigPesëdhjetë e shtatë -
58AchtundfϋnfzigPesëdhjetë e tetë -
59Fϋnfzig-neufPesëdhjetë e nëntë -
60SechzigGjashtëdhjetë -
61EinundsechzigGjashtëdhjetë e një -
62ZweiundsechzigGjashtëdhjetë e dy -
63DreiundsechzigGjashtëdhjetë e tre -
64VierundsechzigGjashtëdhjetë e katër -
65FϋnfundsechzigGjashtëdhjetë e pesë -
66SechsundsechzigGjashtëdhjetë e gjashtë -
67SiebenundsechzigGjashtëdhjetë e shtatë -
68AchtundsechzigGjashtëdhjetë e tetë -
69NeunundsechzigGjashtëdhjetë e nëntë -
70SiebzigShtatëdhjetë -
71EinundsiebzigShtatëdhjetë e një -
72ZweiundsiebzigShtatëdhjetë e dy -
73DreiundsiebzigShtatëdhjetë e tre -
74VierundsiebzigShtatëdhjetë e katër -
75FϋnfundsiebzigShtatëdhjetë e pesë -
76SechsundsiebzigShtatëdhjetë e gjashtë -
77SiebenundsiebzigShtatëdhjetë e shtatë -
78AchtundsiebzigShtatëdhjetë e tetë -
79NeunundsiebzigShtatëdhjetë e nëntë -
80AchtzigTetëdhjetë -
81EinundachtzigTetëdhjetë e një -
82ZweiundachtzigTetëdhjetë e dy -
83DreiundachtzigTetëdhjetë e tre -
84VierundachtzigTetëdhjetë e katër -
85FϋnfundachtzigTetëdhjetë e pesë -
86SechsundachtzigTetëdhjetë e gjashtë -
87SiebenundachtzigTetëdhjetë e shtatë -
88AchtundachtzigTetëdhjetë e tetë -
89NeunundachtzigTetëdhjetë e nëntë -
90NeunzigNëntëdhjetë -
91EinundneunzigNëntëdhjetë e një -
92ZweiundneunzigNëntëdhjetë e dy -
93DreiundneunzigNëntëdhjetë e tre -
94VierundneunzigNëntëdhjetë e katër -
95FϋnfundneunzigNëntëdhjetë e pesë -
96SechsundneunzigNëntëdhjetë e gjashtë -
97SiebenundneunzigNëntëdhjetë e shtatë -
98AchtundneunzigNëntëdhjetë e tetë -
99NeunundneunzigNëntëdhjetë e nëntë -
100EinhundertNjëqindë -

Comments