Hmong Zahlen von 1 bis 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Pes tsawg -
1 Eins Ib -
2 Zwei Ob -
3 Drei Peb -
4 Vier Plaub -
5 Fünf Tsib -
6 Sechs Rau -
7 Sieben Xya -
8 Acht Yim -
9 Neun Cuaj -
10 Zehn Kaum -
11 Elf Kaum ib -
12 Zwölf Kaum ob -
13 Dreizehn Kaum peb -
14 Vierzehn Kaum plaub -
15 Fünfzehn Kaum tsib -
16 Sechzehn Kaum -
17 Siebzehn Kaum xya -
18 Achtzehn Kaum yim -
19 Neunzehn Kaum cuaj -
20 Zwanzig Nees nkaum -
21 Einundzwanzig Nees nkaum ib -
22 Zweiundzwanzig Nees nkaum ob -
23 Dreiundzwanzig Nees nkaum peb -
24 Vierundzwanzig Nees nkaum plaub -
25 Fϋnfundzwanzig Nees nkaum tsib -
26 Sechsundzwanzig Nees nkaum rau -
27 Siebenundzwanzig Nees nkaum xya -
28 Achtundzwanzig Nees nkaum yim -
29 Neunundzwanzig Nees nkaum cuaj -
30 Dreißig Peb caug -
31 Einunddreißig Peb caug ib -
32 Zweiunddreißig Peb caug ob -
33 Dreiunddreißig Peb caug peb -
34 Vierunddreißig Peb caug plaub -
35 Fϋnfunddreißig Peb caug tsib -
36 Sechsunddreißig Peb caug rau -
37 Siebenunddreißig Peb caug xya -
38 Achtunddreißig Peb caug yim -
39 Neununddreißig Peb caug cuaj -
40 Vierzig Plaub caug -
41 Einundvierzig Plaub caug ib tug -
42 Zweiundvierzig Plaub caug ob lub -
43 Dreiundvierzig Plaub caug peb -
44 Vierundvierzig Plaub caug plaub -
45 Fϋnfundvierzig Plaub caug tsib -
46 Sechsundvierzig Plaub caug rau -
47 Siebenundvierzig Plaub caug xya -
48 Achtundvierzig Plaub caug yim -
49 Neunundvierzig Plaub caug cuaj -
50 Fϋnfzig Tsib caug -
51 Einundfϋnfzig Tsib caug ib -
52 Zweiundfϋnfzig Tsib caug ob -
53 Dreiundfϋnfzig Tsib caug peb -
54 Vierundfϋnfzig Tsib caug plaub -
55 Fϋnfundfϋnfzig Tsib caug tsib -
56 Sechsundfϋnfzig Tsib caug rau -
57 Siebenundfϋnfzig Tsib caug xya -
58 Achtundfϋnfzig Tsib caug yim -
59 Neunundfünfzig Tsib caug cuaj -
60 Sechzig Caum -
61 Einundsechzig Caum ib tug -
62 Zweiundsechzig Caum ob -
63 Dreiundsechzig Caum peb -
64 Vierundsechzig Caum plaub -
65 Fϋnfundsechzig Caum tsib -
66 Sechsundsechzig Caum rau -
67 Siebenundsechzig Caum xya -
68 Achtundsechzig Caum yim -
69 Neunundsechzig Caum cuaj -
70 Siebzig Pawg Xya Caum -
71 Einundsiebzig Pawg Xya Caum muaj ib tug -
72 Zweiundsiebzig Pawg Xya Caum ob -
73 Dreiundsiebzig Pawg Xya Caum peb -
74 Vierundsiebzig Pawg Xya Caum plaub -
75 Fϋnfundsiebzig Pawg Xya Caum tsib -
76 Sechsundsiebzig Pawg Xya Caum rau -
77 Siebenundsiebzig Pawg Xya Caum xya -
78 Achtundsiebzig Pawg Xya Caum yim -
79 Neunundsiebzig Pawg Xya Caum cuaj -
80 Achtzig Yim caum -
81 Einundachtzig Yim caum ib tug -
82 Zweiundachtzig Yim caum ob -
83 Dreiundachtzig Yim caum peb -
84 Vierundachtzig Yim caum plaub -
85 Fϋnfundachtzig Yim caum tsib -
86 Sechsundachtzig Yim caum rau -
87 Siebenundachtzig Yim caum xya -
88 Achtundachtzig Yim caum yim -
89 Neunundachtzig Yim caum cuaj -
90 Neunzig Cuaj caum -
91 Einundneunzig Cuaj caum ib tug -
92 Zweiundneunzig Cuaj caum ob -
93 Dreiundneunzig Cuaj caum peb -
94 Vierundneunzig Cuaj caum plaub -
95 Fϋnfundneunzig Cuaj caum tsib -
96 Sechsundneunzig Cuaj caum rau -
97 Siebenundneunzig Cuaj caum xya -
98 Achtundneunzig Cuaj caum yim -
99 Neunundneunzig Cuaj caum cuaj -
100 Hundert Ib puas -