İgbo Zahlen von 1 bis 100

NumbersThe writing of NumbersThe writing of NumbersThe reading of Numbers
0NullEfu -
1EinsOtu -
2ZweiAbụọ -
3DreiAtọ -
4VierAnọ -
5FünfIse -
6SechsIsii -
7SiebenAsaa -
8AchtAsatọ -
9NeunNine -
10ZehnIri -
11ElfIri na otu -
12ZwölfIri na abụọ -
13DreizehnIri na atọ -
14VierzehnIri na anọ -
15FünfzehnIri na ise -
16SechzehnIri na Isii -
17SiebzehnIri na asaa -
18AchtzehnIri na asatọ -
19NeunzehnIri na itoolu -
20ZwanzigIri abụọ -
21EinundzwanzigIri abụọ na otu -
22ZweiundzwanzigIri abụọ na abụọ -
23DreiundzwanzigIri abụọ na atọ -
24VierundzwanzigIri abụọ na anọ -
25FϋnfundzwanzigIri abụọ na ise -
26SechsundzwanzigIri abụọ na isii -
27SiebenundzwanzigIri abụọ na asaa -
28AchtundzwanzigIri abụọ na asatọ -
29NeunundzwanzigIri abụọ na itoolu -
30DreißigIri Atọ -
31EinunddreißigIri Atọ na otu -
32ZweiunddreißigIri Atọ na abụọ -
33DreiunddreißigIri Atọ na atọ -
34VierunddreißigIri Atọ na anọ -
35FϋnfunddreißigIri Atọ na ise -
36SechsunddreißigIri Atọ na isii -
37SiebenunddreißigIri Atọ na asaa -
38AchtunddreißigIri Atọ na asatọ -
39NeununddreißigIri Atọ na itoolu -
40VierzigIri anọ -
41EinundvierzigIri anọ otu -
42ZweiundvierzigIri anọ abụọ -
43DreiundvierzigIri anọ na atọ -
44VierundvierzigIri anọ na anọ -
45FϋnfundvierzigIri anọ na ise -
46SechsundvierzigIri anọ na isii -
47SiebenundvierzigIri anọ na asaa -
48AchtundvierzigIri anọ na asatọ -
49NeunundvierzigIri anọ na itoolu -
50FϋnfzigIri ise -
51EinundfϋnfzigIri ise otu -
52ZweiundfϋnfzigIri ise abụọ -
53DreiundfϋnfzigIri ise na atọ -
54VierundfϋnfzigIri ise na anọ -
55FϋnfundfϋnfzigIri ise na ise -
56SechsundfϋnfzigIri ise na isii -
57SiebenundfϋnfzigIri ise na asaa -
58AchtundfϋnfzigIri ise na asatọ -
59Fϋnfzig-neufIri ise na itoolu -
60SechzigIri isii -
61EinundsechzigIri isii otu -
62ZweiundsechzigIri isii na abụọ -
63DreiundsechzigIri isii na atọ -
64VierundsechzigIri isii na anọ -
65FϋnfundsechzigIri isii na ise -
66SechsundsechzigIri isii na isii -
67SiebenundsechzigIri isii na asaa -
68AchtundsechzigIri isii na asatọ -
69NeunundsechzigIri isii na itoolu -
70SiebzigIri Asaa -
71EinundsiebzigIri Asaa otu -
72ZweiundsiebzigIri Asaa abụọ -
73DreiundsiebzigIri Asaa atọ -
74VierundsiebzigIri Asaa anọ -
75FϋnfundsiebzigIri Asaa ise -
76SechsundsiebzigIri Asaa isii -
77SiebenundsiebzigIri Asaa asaa -
78AchtundsiebzigIri Asaa asatọ -
79NeunundsiebzigIri Asaa itoolu -
80AchtzigAsatọ -
81EinundachtzigAsatọ otu -
82ZweiundachtzigAsatọ abụọ -
83DreiundachtzigAsatọ na atọ -
84VierundachtzigAsatọ na anọ -
85FϋnfundachtzigAsatọ na ise -
86SechsundachtzigAsatọ na isii -
87SiebenundachtzigAsatọ na asaa -
88AchtundachtzigAsatọ na asatọ -
89NeunundachtzigAsatọ na itoolu -
90NeunzigIri Itoolu -
91EinundneunzigIri Itoolu otu -
92ZweiundneunzigIri Itoolu abụọ -
93DreiundneunzigIri Itoolu atọ -
94VierundneunzigIri Itoolu anọ -
95FϋnfundneunzigIri Itoolu ise -
96SechsundneunzigIri Itoolu isii -
97SiebenundneunzigIri Itoolu asaa -
98AchtundneunzigIri Itoolu asatọ -
99NeunundneunzigIri Itoolu itoolu -
100EinhundertOtu narị -

Comments