Polish Zahlen von 1 bis 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Zero
1 Eins Jeden
2 Zwei Dwa
3 Drei Trzy
4 Vier Cztery
5 Fünf Pięć
6 Sechs Sześć
7 Sieben Siedem
8 Acht Osiem
9 Neun Dziewięć
10 Zehn Dziesięć
11 Elf Jedenaście
12 Zwölf Dwanaście
13 Dreizehn Trzynaście
14 Vierzehn Czternaście
15 Fünfzehn Piętnaście
16 Sechzehn Szesnaście
17 Siebzehn Siedemnaście
18 Achtzehn Osiemnaście
19 Neunzehn Dziewiętnaście
20 Zwanzig Dwadzieścia
21 Einundzwanzig Dwadzieścia jeden
22 Zweiundzwanzig Dwadzieścia dwa
23 Dreiundzwanzig Dwadzieścia trzy
24 Vierundzwanzig Dwadzieścia cztery
25 Fϋnfundzwanzig Dwadzieścia pięć
26 Sechsundzwanzig Dwadzieścia sześć
27 Siebenundzwanzig Dwadzieścia siedem
28 Achtundzwanzig Dwadzieścia osiem
29 Neunundzwanzig Dwadzieścia dziewięć
30 Dreißig Trzydzieści
31 Einunddreißig Trzydzieści jeden
32 Zweiunddreißig Trzydzieści dwa
33 Dreiunddreißig Trzydzieści trzy
34 Vierunddreißig Trzydzieści cztery
35 Fϋnfunddreißig Trzydzieści pięć
36 Sechsunddreißig Trzydzieści sześć
37 Siebenunddreißig Trzydzieści siedem
38 Achtunddreißig Trzydzieści osiem
39 Neununddreißig Trzydzieści dziewięć
40 Vierzig Czterdzieści
41 Einundvierzig Czterdzieści jeden
42 Zweiundvierzig Czterdzieści dwa
43 Dreiundvierzig Czterdzieści trzy
44 Vierundvierzig Czterdzieści cztery
45 Fϋnfundvierzig Czterdzieści pięć
46 Sechsundvierzig Czterdzieści sześć
47 Siebenundvierzig Czterdzieści siedem
48 Achtundvierzig Czterdzieści osiem
49 Neunundvierzig Czterdzieści dziewięć
50 Fϋnfzig Pięćdziesiąt
51 Einundfϋnfzig Pięćdziesiąt jeden
52 Zweiundfϋnfzig Pięćdziesiąt dwa
53 Dreiundfϋnfzig Pięćdziesiąt trzy
54 Vierundfϋnfzig Pięćdziesiąt cztery
55 Fϋnfundfϋnfzig Pięćdziesiąt pięć
56 Sechsundfϋnfzig Pięćdziesiąt sześć
57 Siebenundfϋnfzig Pięćdziesiąt siedem
58 Achtundfϋnfzig Pięćdziesiąt osiem
59 Neunundfünfzig Pięćdziesiąt dziewięć
60 Sechzig Sześćdziesiąt
61 Einundsechzig Sześćdziesiąt jeden
62 Zweiundsechzig Sześćdziesiąt dwa
63 Dreiundsechzig Sześćdziesiąt trzy
64 Vierundsechzig Sześćdziesiąt cztery
65 Fϋnfundsechzig Sześćdziesiąt pięć
66 Sechsundsechzig Sześćdziesiąt sześć
67 Siebenundsechzig Sześćdziesiąt siedem
68 Achtundsechzig Sześćdziesiąt osiem
69 Neunundsechzig Sześćdziesiąt dziewięć
70 Siebzig Siedemdziesiąt
71 Einundsiebzig Siedemdziesiąt jeden
72 Zweiundsiebzig Siedemdziesiąt dwa
73 Dreiundsiebzig Siedemdziesiąt trzy
74 Vierundsiebzig Siedemdziesiąt cztery
75 Fϋnfundsiebzig Siedemdziesiąt pięć
76 Sechsundsiebzig Siedemdziesiąt sześć
77 Siebenundsiebzig Siedemdziesiąt siedem
78 Achtundsiebzig Siedemdziesiąt osiem
79 Neunundsiebzig Siedemdziesiąt dziewięć
80 Achtzig Osiemdziesiąt
81 Einundachtzig Osiemdziesiąt jeden
82 Zweiundachtzig Osiemdziesiąt dwa
83 Dreiundachtzig Osiemdziesiąt trzy
84 Vierundachtzig Osiemdziesiąt cztery
85 Fϋnfundachtzig Osiemdziesiąt pięć
86 Sechsundachtzig Osiemdziesiąt sześć
87 Siebenundachtzig Osiemdziesiąt siedem
88 Achtundachtzig Osiemdziesiąt osiem
89 Neunundachtzig Osiemdziesiąt dziewięć
90 Neunzig Dziewięćdziesiąt
91 Einundneunzig Dziewięćdziesiąt jeden
92 Zweiundneunzig Dziewięćdziesiąt dwa
93 Dreiundneunzig Dziewięćdziesiąt trzy
94 Vierundneunzig Dziewięćdziesiąt cztery
95 Fϋnfundneunzig Dziewięćdziesiąt pięć
96 Sechsundneunzig Dziewięćdziesiąt sześć
97 Siebenundneunzig Dziewięćdziesiąt siedem
98 Achtundneunzig Dziewięćdziesiąt osiem
99 Neunundneunzig Dziewięćdziesiąt dziewięć
100 Hundert Sto