Armenian Zahlen von 1 bis 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null զրո -
1 Eins մեկ -
2 Zwei երկու -
3 Drei երեք -
4 Vier չորս -
5 Fünf հինգ -
6 Sechs վեց -
7 Sieben յոթ -
8 Acht ութ -
9 Neun ինը -
10 Zehn տասը -
11 Elf տասնմեկ -
12 Zwölf տասներկու -
13 Dreizehn տասներորդ -
14 Vierzehn տասնչորս -
15 Fünfzehn տասնհինգ -
16 Sechzehn տասնվեց -
17 Siebzehn տասնյոթ -
18 Achtzehn տասնութ -
19 Neunzehn տասնինն -
20 Zwanzig քսան -
21 Einundzwanzig քսան -
22 Zweiundzwanzig քսան երկու -
23 Dreiundzwanzig քսաներեք -
24 Vierundzwanzig քսանչորս -
25 Fϋnfundzwanzig քսանհինգ -
26 Sechsundzwanzig քսանվեց -
27 Siebenundzwanzig քսան յոթ -
28 Achtundzwanzig քսան ութ -
29 Neunundzwanzig քսանինը -
30 Dreißig երեսուն -
31 Einunddreißig երեսուն մեկ -
32 Zweiunddreißig երեսուն երկու -
33 Dreiunddreißig երեսուն երեք -
34 Vierunddreißig երեսուն չորս -
35 Fϋnfunddreißig երեսուն հինգ -
36 Sechsunddreißig երեսուն վեց -
37 Siebenunddreißig երեսուն յոթ -
38 Achtunddreißig երեսուն ութ -
39 Neununddreißig երեսուն ինը -
40 Vierzig քառասուն -
41 Einundvierzig քառասունմեկ -
42 Zweiundvierzig քառասուներկու -
43 Dreiundvierzig քառասուներեք -
44 Vierundvierzig քառասունչորս -
45 Fϋnfundvierzig քառասունհինգ -
46 Sechsundvierzig քառասունվեց -
47 Siebenundvierzig քառասունյոթ -
48 Achtundvierzig քառասունութ -
49 Neunundvierzig քառասուն ինը -
50 Fϋnfzig հիսուն -
51 Einundfϋnfzig հիսունմեկ -
52 Zweiundfϋnfzig Հիսուն երկու -
53 Dreiundfϋnfzig Հիսուն երեք -
54 Vierundfϋnfzig հիսունչորս -
55 Fϋnfundfϋnfzig հիսունհինգ -
56 Sechsundfϋnfzig հիսուն վեց -
57 Siebenundfϋnfzig հիսունյոթ -
58 Achtundfϋnfzig հիսուն ութ -
59 Neunundfünfzig հիսուն ինը -
60 Sechzig վաթսուն -
61 Einundsechzig վաթսուն մեկ -
62 Zweiundsechzig վաթսուն երկու -
63 Dreiundsechzig վաթսուն երեք -
64 Vierundsechzig վաթսուն չորս -
65 Fϋnfundsechzig վաթսուն հինգ -
66 Sechsundsechzig վաթսուն վեց -
67 Siebenundsechzig վաթսուն յոթ -
68 Achtundsechzig վաթսունութ -
69 Neunundsechzig վաթսունինը -
70 Siebzig յոթանասուն -
71 Einundsiebzig յոթանասուն մեկ -
72 Zweiundsiebzig յոթանասուն երկու -
73 Dreiundsiebzig յոթանասուն երեք -
74 Vierundsiebzig յոթանասուն չորս -
75 Fϋnfundsiebzig յոթանասուն հինգ -
76 Sechsundsiebzig յոթանասուն վեց -
77 Siebenundsiebzig յոթանասուն յոթ -
78 Achtundsiebzig յոթանասունութ -
79 Neunundsiebzig յոթանասուն ինը -
80 Achtzig ութսուն -
81 Einundachtzig ութսուն մեկ -
82 Zweiundachtzig ութսուն երկու -
83 Dreiundachtzig ութսուն երեք -
84 Vierundachtzig ութսունչորս -
85 Fϋnfundachtzig ութսունհինգ -
86 Sechsundachtzig ութսուն վեց -
87 Siebenundachtzig ութսուն յոթ -
88 Achtundachtzig ութսուն ութ -
89 Neunundachtzig ութսուն ինը -
90 Neunzig իննսուն -
91 Einundneunzig իննսուն մեկ -
92 Zweiundneunzig իննսուն երկու -
93 Dreiundneunzig իննսուն երեք -
94 Vierundneunzig իննսուն չորս -
95 Fϋnfundneunzig իննսունհինգ -
96 Sechsundneunzig իննսունվեց -
97 Siebenundneunzig իննսուն յոթ -
98 Achtundneunzig իննսուն ութ -
99 Neunundneunzig իննսուն ինը -
100 Hundert հարյուր -