Finnish Zahlen von 1 bis 100

# Writing your language Writing Reading
0 Null Nolla
1 Eins Yksi
2 Zwei Kaksi
3 Drei Kolme
4 Vier Neljä
5 Fünf Viisi
6 Sechs Kuusi
7 Sieben Seitsemän
8 Acht Kahdeksan
9 Neun Yhdeksän
10 Zehn Kymmenen
11 Elf Yksitoista
12 Zwölf Kaksitoista
13 Dreizehn Kolmetoista
14 Vierzehn Neljätoista
15 Fünfzehn Viisitoista
16 Sechzehn Kuusitoista
17 Siebzehn Seitsemäntoista
18 Achtzehn Kahdeksantoista
19 Neunzehn Yhdeksäntoista
20 Zwanzig Kaksikymmentä
21 Einundzwanzig Kaksikymmentäyksi
22 Zweiundzwanzig Kaksikymmentäkaksi
23 Dreiundzwanzig Kaksikymmentä kolme
24 Vierundzwanzig Kaksikymmentäneljä
25 Fϋnfundzwanzig Kaksikymmentäviisi
26 Sechsundzwanzig Kaksikymmentä kuusi
27 Siebenundzwanzig Kaksikymmentä seitsemän
28 Achtundzwanzig Kaksikymmentäkahdeksan
29 Neunundzwanzig Kaksikymmentä yhdeksän
30 Dreißig Kolmekymmentä
31 Einunddreißig Kolmekymmentäyksi
32 Zweiunddreißig Kolmekymmentäkaksi
33 Dreiunddreißig Kolmekymmentä kolme
34 Vierunddreißig Kolmekymmentä neljä
35 Fϋnfunddreißig Kolmekymmentä viisi
36 Sechsunddreißig Kolmekymmentä kuusi
37 Siebenunddreißig Kolmekymmentäseitsemän
38 Achtunddreißig Kolmekymmentä kahdeksan
39 Neununddreißig Kolmekymmentä yhdeksän
40 Vierzig Neljäkymmentä
41 Einundvierzig Neljäkymmentä yksi
42 Zweiundvierzig Neljäkymmentä kaksi
43 Dreiundvierzig Neljäkymmentä kolme
44 Vierundvierzig Neljäkymmentä neljä
45 Fϋnfundvierzig Neljäkymmentäviisi
46 Sechsundvierzig Neljäkymmentä kuusi
47 Siebenundvierzig Neljäkymmentä seitsemän
48 Achtundvierzig Neljäkymmentä kahdeksan
49 Neunundvierzig Neljäkymmentä yhdeksän
50 Fϋnfzig Viisikymmentä
51 Einundfϋnfzig Viisikymmentä yksi
52 Zweiundfϋnfzig Viisikymmentä kaksi
53 Dreiundfϋnfzig Viisikymmentä kolme
54 Vierundfϋnfzig Viisikymmentä neljä
55 Fϋnfundfϋnfzig Viisikymmentä viisi
56 Sechsundfϋnfzig Viisikymmentä kuusi
57 Siebenundfϋnfzig Viisikymmentä seitsemän
58 Achtundfϋnfzig Viisikymmentä kahdeksan
59 Neunundfünfzig Viisikymmentä yhdeksän
60 Sechzig Kuusikymmentä
61 Einundsechzig Kuusikymmentä yksi
62 Zweiundsechzig Kuusikymmentä kaksi
63 Dreiundsechzig Kuusikymmentäkolme
64 Vierundsechzig Kuusikymmentä neljä
65 Fϋnfundsechzig Kuusikymmentä viisi
66 Sechsundsechzig Kuusikymmentä kuusi
67 Siebenundsechzig Kuusikymmentä seitsemän
68 Achtundsechzig Kuusikymmentä kahdeksan
69 Neunundsechzig Kuusikymmentä yhdeksän
70 Siebzig Seitsemänkymmentä
71 Einundsiebzig Seitsemänkymmentä yksi
72 Zweiundsiebzig Seitsemänkymmentä kaksi
73 Dreiundsiebzig Seitsemänkymmentä kolme
74 Vierundsiebzig Seitsemänkymmentä neljä
75 Fϋnfundsiebzig Seitsemänkymmentä viisi
76 Sechsundsiebzig Seitsemänkymmentä kuusi
77 Siebenundsiebzig Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Achtundsiebzig Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Neunundsiebzig Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Achtzig Kahdeksankymmentä
81 Einundachtzig Kahdeksankymmentä yksi
82 Zweiundachtzig Kahdeksankymmentä kaksi
83 Dreiundachtzig Kahdeksankymmentä kolme
84 Vierundachtzig Kahdeksankymmentä neljä
85 Fϋnfundachtzig Kahdeksankymmentä viisi
86 Sechsundachtzig Kahdeksankymmentä kuusi
87 Siebenundachtzig Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Achtundachtzig Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Neunundachtzig Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Neunzig Yhdeksänkymmentä
91 Einundneunzig Yhdeksänkymmentäyksi
92 Zweiundneunzig Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Dreiundneunzig Ninety kolme
94 Vierundneunzig Ninety neljä
95 Fϋnfundneunzig Yhdeksänkymmentä viisi
96 Sechsundneunzig Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Siebenundneunzig Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Achtundneunzig Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Neunundneunzig Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Hundert Sata